Dostavljanje prijava istraživačima za usavršavanje i naučno-istraživački rad u Japanu

Konkursi

matsumaeFONDАCIJА „MATSUMAE INTERNATIONAL“

Dostavljanje prijava istraživačima za usavršavanje i naučno-istraživački rad u Japanu, u kalendarskoj 2015. godini

Krug aplikanata: Studenti

Ambasada Republike Srbije u Tokiju dostavila je poziv Fondacije Matsumae za dostavljanje prijava istraživačima (post-doktorantima) zainteresovanim za usavršavanje i dalji naučno-istraživački rad u Japanu, u kalendarskoj 2015. godini.

Poziv je namenjen zainteresovanim državljanima Republike Srbije za usavršavanje i dalji naučno-istraživački rad u Japanu, u kalendarskoj 2015. godini.

Predložene oblasti su : prirodne nauke, inženjerstvo i medicina, a dužina trajanja je od 3 do 6 meseci, između aprila 2015. i marta 2016. godine. Dodatne informacije i komunikacija na : contact2mif@mist.dti.ne.jp

Rok za predaju dokumentacije: 31. avgust 2014.

Detaljnije o programu