Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji

Konkursi

MINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА

Konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014.

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa u Srbiji u 2014.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;
2) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;
3) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;
4) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;
5) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;
6) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;
7) za bibliotečko-informacionu delatnost.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi kulturnog nasleđa, kao i razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Srbiji.
Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

 • Konzervacija i restauracija nepokretnog kulturnog nasleđa i slikarsko-konzervatorski radovi;
 • Izrada projekata za konzervatorsko- restauratorske radove;
 • Prezentacija koja unapređuje dostupnost i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • Digitalno dokumentovanje spomeničkog nasleđa;
 • Podsticanje znanja ili edukaciju iz oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.
 • Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arheološkog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
 • Ažuriranje/izrada finalne dokumentacije sa ranijih istraživanja i digitalizacija;
 • Publikovanje rezultata istraživanja.
 • Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije muzejskog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Istraživanje i evidenitiranje i publikovanje umetničko-istorijskih dela;
 • Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje muzejske građe;
 • Prezentacije koji unapređuju dostupnost i održivo korišćenje muzejskog nasleđa;
 • Unapređenje i osavremenjivanje muzeološke delatnosti kroz digitalizaciju umetničko-istorijskih dela i osavremenjivanje tehničke opreme;
 • Podsticanje znanja ili edukaciju iz oblasti muzejskog nasleđa.
 • Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Zaštitu i istraživanje arhivske građe;
 • Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
 • Digitalno dokumentovanje arhivske građe;
 • Unapređenje arhivske delatnosti kroz osavremenjivanje tehničke opreme;
 • Podsticanje znanja ili edukacija iz oblasti arhivskog nasleđa.
 • Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije stare i retke bibliotečke građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Konzervaciju i restauraciju stare i retke bibliotečke građe;
 • Digitalizaciju stare i retke bibliotečke građe;
 • Prezentaciju rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe.
 • Na konkursu iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Podsticanje znanja i edukaciju iz bibiotečko-informacione delatnosti;
 • Prezentaciju rezultata rada i istraživanja iz bibiotečko-informacione delatnosti;
 • Unapređenje bibliotečko-informacione delatnosti i osavremenjivanje opreme za obavljanje delatnosti.
 • Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nematerijalnog kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:
 • Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
 • Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 • Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa

Krug aplikanata: Institucije

Rok za predaju dokumentacije: 21. januar 2014. godine

Detaljnije o konkursu