Mere aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini

Vesti

Class_in_IBS_(Vilnius_University)Koja će se održati 22.03.2013. godine u Kanjiži, sa početkom u 12,00 časova,
Glavni trg 9, Kanjiža.

Organizatori tribine su Pokrajinska služba za zapošljavanje, Opština Kanjiža i obrazovno – kulturna ustanova „CNESA“.

Agenda

  • 11.30 – 12.00      Dolazak i registracija učesnika
  • 12.00 – 12.10      Otvaranje tribine –  Šarnjai Karolj, direktor CNESE.
  • 12.10 – 12.20      Pozdravna reč –  Njilaš Mihalj, predsednik Opštine Kanjiža.
  • 12.20 – 12.40      Analiza stanja na tržištu rada u Opštini Kanjiža i predstavljanje mera aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje – Vladimir Srdić, direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje.
  • 12.40 -13.00       Predstavljanje aktuelnih javnih poziva Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova– Nada Burmazović, stručni saradnik za zapošljavanje u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnosti polova
  • 13.00 – 13.45       Diskusija

Kontakt osobe:
Dragan Petrović, koordinator aktivnih mera zapošljavanja PSZ
tel:  021/488-5952; e-mail: dragan.petrovic@nsz.gov.rs
Ostoja Vojinović, organizator obrazovanja odraslih PSZ
Tel: 021/488-5958;  e-mail: ostoja.vojinovic@nsz.gov.rs
Nenad Stojković, savetnik za karijerno informisanje PSZ
tel:  021/488-5957; e-mail: nenad.stojkovic@nsz.gov.rs