Unaprđenje prava žene

Konkursi

Urgent Action FundFOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

Unaprđenje prava žene

Iznos: Maximalno: 5000 dolara.

Krug aplikanata: Ženske organizacije.

Brzo dodeljivanje grantova
Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu.

Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj brza intervencija može imati značajan uticaj.
UAF na sve zahteve odgovara u roku od 72 sata.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:
•    Odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje
•    Zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana
•    Zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava

Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013.

Link