Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti

Vesti

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Uredba stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja, odnoso od 01. septembra 2012. godine.

Оpširnije