Rokovi plaćanja

Vesti

financePrivrednici Regiona,

Dugo očekivani zakon koji će regulisati obaveze po komercijalnim transakcijama, odn. po kome će se utvrditi rokovi plaćanja počeo je da se primenjuje. Pravi efekti ovog propisa biće vidljivi tek za 30, odnosno 45 dana, jer se zakon primenjuje od 31.03.2013. godine.

Naime, tek tada će se videti da li privredi država, ministarstva i javna preduzeća plaćaju u skladu sa dogovorenim, odnosno zakonom i da li preduzeća-dužnici plaćaju po dogovorenom, odnosno po zakonu, preduzećima-poveriocima. Dakle, do prvih rokova po zakonu ima još 30, odnosno 45 dana i nije na odmet da se podsetimo na nekoliko bitnih stavaka iz ovog zakona i njegovih pratećih akata- dva pravilnika.

Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS 119/2012):
1.       ne primenjuju se na obaveze nastale pre primene ovog zakona, dakle 31.03.2013. godine, već samo na obaveze stvorene posle ovog datuma;

2.       ne primenjuju se na privredne subjekte nad kojima je otvoren postupak stečaja;

3.       jasno utvrdjuju rok kada počinje da teće 45 odn. 60 dana;

4.       dozvoljavaju i rok plaćanja duži od 60 dana, najviše do 90 dana i to ukoliko ugovorene obaveze zahtevaju isplatu u ratama za isporučenu robu, odnosno pružene usluge, stim da najmanje 50% obaveze mora biti isplaćeno zaključno sa polovinom tako ugovorenog roka, a ostatak novčane obaveze do isteka tog roka;

5.       nadzor nad sprovodjenjem zakona u delu budžetskih korisnika vrši Uprava trezora, odnosno ministarstvo nadležno za poslove finansija, s tim da u oba slučaja ministar nadležan za poslove finansija propisuje pravilnike kojima se uredjuje način i postupak vršenja nadzora;

6.       pravilnicima je propisano koja se dokumentacija mora priložiti u slučajevima ne poštovanja rokova plaćanja, kao i način podnošenja obaveštenja od strane privrednog subjekta.

S obzirom na sadržinu akata i ne velike dokumente, mišljenja smo da je sasvim dovoljno dato obrazloženje, a u prilogu dostavljamo i zakon i oba pravilnika.

Ukoliko, niste u direktnoj vezi sa ovim delom posla, molimo Vas da e-mail prosledite onome ko ovo radi u vašem privrednom društvu.

Isto tako, ukoliko imate pitanja vezano za ovu materiju, dostavite ih e-mailom na subotica@komora.net ili na telefon 553-357.

Link