Sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe pratećih […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV” Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje poljoprivredne, kako čvrste biomase, tako i peleta i briketa i ostale otpadne biomase (npr.drvne biomase iz industrije prerade drveta) […]

Nastavi

Javni konkurs NIS-a za nove ideje i projekte

NIS Javni konkurs NIS-a za nove ideje i projekte Predano radeći na svojoj viziji da bude moderna, otvorena kompanija koja svet pokreće ka boljem, NIS ove godine uvodi novi koncept podrške aktivnostima koje pomažu razvoj lokalne zajednice. U sklopu programa „Saradnja radi razvoja“ Kompanija je objavila Javni konkurs za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture, […]

Nastavi