Sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode u gerontološkim centrima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina“ Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne […]

Nastavi

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. […]

Nastavi