Obrazovni program „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU“

Konkursi

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Obrazovni program „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU“

Konkurs za prijem polaznica i polaznika na obrazovni program „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU“ otvoren je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuju Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do 2. decembra 2011. godine.

Program je namenjen zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim javnim institucijama koji su u svojim svakodnevnim poslovima uključeni u proces upravljanja projektim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU i lokalni socio-ekonomski razvoj;

Cilj projekta je jačanje kapaciteta regulatornih tela lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropskih integracija.


Program
Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU“ realizovaće se u dva navrata za dve grupe od po 30 polaznika. Obuka za prvu grupu polaznika izvodiće se u periodu od 23. do 27. januara 2012. godine, dok obuka za drugu grupu biće realizovana od 13. do 17. februara 2012. godine.

Učešće na programima obuke je besplatno, a troškovi nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.

Molimo vas da kolegama i saradnicima iz vaše lokalne samouprave ili institucije u kojoj ste zaposleni a koji su uključeni u proces upravljanja projektim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU i lokalni socio-ekonomski razvoj prosledite informacije o izvođenju novog obrazovnog programa i na taj način podržite ovu obrazovnu inicijativu Beogradske otvorene i Kancelarije za evropske integracije.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Link