Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE,INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2012. godini Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, […]

Nastavi