Poziv za učešće u razmeni primera dobre prakse

SKGO Poziv za učešće u razmeni primera dobre prakse Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), pokreće inicijativu za razmenu iskustava i primera dobre prakse koja treba da doprinese socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva na lokalnom nivou. Teme na […]

Nastavi