Srbija proizvodi 21% energije iz obnovljivih izvora

Vesti

Do 2020. povećanje udela od minimalno 4%

Srbija trenutno iz obnovljivih izvora proizvodi 21% energije, izjavio je pomoćnik ministra za infrastrukturu i energeriku Miloš Banjac.

Foto: eKapija

Na okruglom stolu „Balkan magazina“ od energiji vetra Banjac je kazao da bi do 2025. taj udeo Srbija trebala da poveća za 6%, na šta je obavezuju Evropska energetska zajednica i Evropska unija.

Kako je precizirao, povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije podići će cenu struje za potrošače.

Banjac je kazao da se zbog toga pregovara sa Energetskom zajednicom da Srbija korišćenje energije iz obnovljivih izvora do 2020. umesto za 5,5% poveća za 4%.

Državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, Ivica Radović, kazao je da Srbija ima potencijal za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije od 4,3 miliona tona ekvivalentnih nafti godišnje, od čega 62% čini biomasa.

Radović je dodao da je 15% tog potencijala solarna energija, sledi hidropotencijal sa 14%, geotermalna energija sa 5% i energija vetra koja čini 4% potencijala.