Subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza, maline

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uredbao uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i ako je u periodu od 14. avgusta 2010. godine do 19. avgusta 2011. godine uplatilo iznos od najmanje 42.818 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ispunjava uslov iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Lice iz člana 2. ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine za period najviše do šest meseci, za pun mesec od dana izdavanja robnog zapisa za poljoprivredne proizvode koji su uskladišteni u periodu od 1. jula 2011. godine do 31. maja 2012. godine, i to u mesečnom iznosu od:

1)    1200 dinara po toni za roland kategoriju zamrznute maline;
2)    1000 dinara po toni za griz kategoriju zamrznute maline;
3)    1000 dinara po toni za blok kategoriju zamrznute maline;
4)    800 dinara po toni za polublok kategoriju zamrznute maline;
5)    120 dinara  po toni za A-1 klasu  pšenice;
6)    100  dinara po toni za A-2 klasu  pšenice;
7)    80 dinara po toni za A-3 klasu  pšenice;
8)    100 dinara po toni za sve klase kukuruza.

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline ostvaruju se za ukupnu površinu do 20 hektara, prijavljenu u skladu sa Pravilnikom, ako je prinos maline do 20 tona po hektaru prijavljene površine.

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza ostvaruju se za ukupnu površinu do 100 hektara, prijavljenu u skladu sa Pravilnikom, ako je prinos pšenice do šest tona po hektaru prijavljene površine, a prinos kukuruza do osam tona po hektaru prijavljene površine.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje zamrznute maline roda 2011. godine u javnim skladištima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje pšenice i kukuruza roda 2011. godine u javnim skladištima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se posle isteka roka skladištenja u dva primerka Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 15. septembra 2011. godine do 31. maja 2012. godine.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se ugovor o skladištenju, faktura za usluge skladištenja i kopija robnog zapisa izdata na osnovu ugovora o skladištenju.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava iz člana 1. ove uredbe utvrđuje Uprava na osnovu priložene dokumentacije i ispostavlja nalog za prenos sredstava na osnovu subvencionisanja skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine u javna skladišta sa posebnog računa za subvencije Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na namenski račun korisnika sredstava.

Preuzimanje Uredbe

Link