Maloprodajni objekti nisu obavezni da uvode HACCP standard

Vesti

Ministarstvo poljoprivrede i trgovine saopštilo je 6. juna da objekti za promet hrane na malo nisu obavezni da uvode Hasap standard (Program analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP), već samo dobru distributivnu i higijensku praksu.

– Uprava za veterinu je donela Instrukciju o načinu i postupku sprovođenja službene kontrole u maloprodajnim objektima u kojima se rukuje sa hranom animalnog porekla na mestu prodaje krajnjem potrošaču – navedeno je u saopštenju.

Kontrola veterinarske inspekcije biće u skladu sa zahtevima navedenim u Instrukciji i kontrolnoj listi, koji će posebno naglašavati specifične vrste delatnosti, kapacitet i tržište na kojem se promet obavlja.

Takođe, veterinarska inspekcija će u toku službenih kontrola „upoznati subjekte u poslovanju sa hranom na koji način da sprovode samokontrole kako bi bili sigurni da je hrana koju stavljaju u promet bezbedna“.

Pri tome se neće donositi rešenja niti kaznene mere, već će se oni obučavati kako da posluju u skladu sa dobrom higijenskom i distributivnom praksom.

Pored instrukcije, urađena je i kontrolna lista za veterinarske inspektore u kojoj su taksativno pobrojani važni elementi koji su obavezni za proveru i koja će osigurati jednakost u radu veterinarskih inspektora na svim nivoima.
Ministarstvo poljoprivrede i trgovine saopštilo je 6. juna da objekti za promet hrane na malo nisu obavezni da uvode Hasap standard (Program analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP), već samo dobru distributivnu i higijensku praksu.

– Uprava za veterinu je donela Instrukciju o načinu i postupku sprovođenja službene kontrole u maloprodajnim objektima u kojima se rukuje sa hranom animalnog porekla na mestu prodaje krajnjem potrošaču – navedeno je u saopštenju.

Kontrola veterinarske inspekcije biće u skladu sa zahtevima navedenim u Instrukciji i kontrolnoj listi, koji će posebno naglašavati specifične vrste delatnosti, kapacitet i tržište na kojem se promet obavlja.

Takođe, veterinarska inspekcija će u toku službenih kontrola „upoznati subjekte u poslovanju sa hranom na koji način da sprovode samokontrole kako bi bili sigurni da je hrana koju stavljaju u promet bezbedna“.

Pri tome se neće donositi rešenja niti kaznene mere, već će se oni obučavati kako da posluju u skladu sa dobrom higijenskom i distributivnom praksom.

Pored instrukcije, urađena je i kontrolna lista za veterinarske inspektore u kojoj su taksativno pobrojani važni elementi koji su obavezni za proveru i koja će osigurati jednakost u radu veterinarskih inspektora na svim nivoima.