Usvojen Zakon o privrednim društvima i Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava

Vesti

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o provrednim društvima i Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava.

Zakon o privrednim društvima uređuje osnivanje i upravljanje privrednim društvima, kao i pravni položaj preduzetnika, a prema rečima predlagača, trebalo bi da olakša poslovanje firmi u Srbiji.

Ministar ekonomije Nebojša Ćirić je rekao da je to sistemski zakon koji treba da reši probleme koji su se pojavili u primeni prethodnog zakona, među kojima je i odnos većinskih i manjinskih akcionara u privrednim društvima.

Novim zakonom, kako je naveo predlagač, uvedena su rešenja koja pružaju veću zaštitu malim akcionarima.

Skupština je usvojila i Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava koje utvrđuje da se finansijsko restrukturiranje sprovodi dobrovoljno na osnovu pismene saglasnosti poverilaca i dužnika, uz učešće posrednika.

Finansijsko restrukturiranje se sprovodi radi ponovnog uređivanja dužničko-poverilačkih odnosa povodom duga, odnosno potraživanja kojim dužnik i poverilac slobodno raspolažu.

Utvrđeno je da se finansijsko restrukturiranje sprovodi najkasnije pre pokretanja stečajnog postupka.

Skupština je usvojila i Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala koji, prema rečima predlagača, treba da obezbedi da se predmeti od dragocenih materijala mogu staviti na tržište, odnosno u upotrebu samo ako su označeni na odgovarajući način, kao i da omogući dokazivanje usaglašenosti tih predmeta sa propisanim zahtevima.