Subvencionisani krediti privredi i građanima do kraja januara

Vesti

Subvencionisani krediti privredi i građanima Srbije biće dostupni najkasnije za desetak dana, najavio je danas državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nebojša Ćirić.

Programom mera podrške države za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji predviđeno je da se iz ovogodišnjeg budžeta izdvoji sedam milijardi dinara za subvencije kredita za likvidnost, investicije, kupovinu stanova i robe domaćeg porekla, kao i za podsticanje proizvodnje vagona, traktora, autobusa, kamiona i građevinskih mašina.

– Uslovi za subvencionisane kredite uglavnom su isti kao i u 2010. godini, s tim što su povećani limiti za kredite za likvidnost, dok se učešće države u kreditiranju kupovine novoizgrađenih stanova smanjilo sa 20 na 15% – rekao je Ćirić na konferenciji za novinare.

Maksimalni iznos kredita za likvidnost za preduzetnike povećan je sa dva na tri miliona dinara, za mala preduzeća sa pet na deset miliona, za srednja sa 50 na 80 miliona, odnosno za izvozne poslove do 200 miliona, dok je za velika preduzeća gornja granica pozajmice uvećana sa 200 na 300 miliona a za izvoznike do 800 miliona dinara.

Krediti za kupovinu automobila „punto“ proizvedenog u Kragujevcu biće subvencionisani u 2011. godini sa ukupno 550 milion dinara, dok će zamena starog automobila za novi pojedinačno biti dotirana sa 600 EUR, što je za 400 EUR manje nego u 2010. godini.

Za subvencionisanje potrošačkih kredita iz budžeta će ove godine biti obezbeđeno 1,4 milijarde dinara, koliko i za kredite preduzećima za likvidnost. Za investicione kredite subvencije će ukupno biti 700 miliona dinara.

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, prema rečima Ćirića, tek treba da precizira uslove za korišćenje subvencija države za kupovinu stanova, ali je izvesno da će zbog smanjenog učešća države sa 20 na 15% učešće građana biti povećano sa 5 na 10% ukupnog iznosa kredita.

Dosadašnji uslov da je stan koji se kupuje subvencionisanim kreditom izgrađen najmanje 80% biće ukinut u slučaju da investitor ima ugovor sa državom ili bankom o projektnom finansiranju.

Ćirić je naveo da su u 2010. godini uz subvencije države odobreni krediti u ukupnom iznosu od 1,9 mlrd EUR. Najviše kredita odobreno je preduzećima za likvidnost, u iznosu od skoro 1,2 mlrd EUR.

Ta vrsta pozajmica, kako je istakao, doprinela je rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) i izvoza, pokretanju investicija i smanjenju nezaposlenosti.