Politika Evropske unije u oblasti životne sredine

Konkursi

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

Politika Evropske unije u oblasti životne sredine

Obaveštavamo vas da je otvoren konkurs za prijem polaznica i polaznika na obrazovni program „Politika Evropske unije u oblasti životne sredine“. Program se izvodi u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuju Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do 7. februara 2011. godine.

Program je namenjen zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim institucijama i telima Republike Srbije koja su zadužena za životnu sredinu. Cilj projekta je jačanje kapaciteta regulatornih tela lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropske integracije.

Program „Politika Evropske unije u oblasti životne sredine“ realizovaće se u dva navrata, od 7. do 11. marta i od 4. do 8. aprila 2011. godine, za 60 polaznika. Nakon realizovanog modula u Beogradu, za polaznike koji budu ispunili sve obaveze predviđene programom biće organizovana studijska poseta institucijama EU u Briselu.

Učešće na programima obuke je besplatno, a troškovi nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i  ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.

Molim Vas da obavezno pogledate opis projekta u prilogu i prijavnu dokumentaciju i pozivamo da podržite učešće zainteresovanih predstavnica i predstavnika Vaše institucije/opštine.

Sve dodatne informacije o obuci možete preuzeti na sajtu  www.bos.rs/sa4eu2 ili ih dobiti  u Beogradskoj otvorenoj školi:
tel: 011 30 61 372,
fax: 011 36 13 112,
i-mejl: sa4eu@bos.rs

Link