Program Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

Konkursi

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

u saradnji sa

Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine

poziva sve zainteresovane lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine da se uključe u Program Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Javni poziv je otvoren od 20. decembra 2010. godine, a pravo učešća na konkursu imaju sve zainteresovane lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

Prijavu dostaviti poštom najkasnije do 21.1.2011. godine na adresu NALED-a, Zetska 4a/2, 11000 Beograd, ili na e-mail adresu certifikacija@naled-serbia.org.

Zajednička komisija NALED-a i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine će izabrati lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje će bez nadoknade pristupiti Programu certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona:
011/32 21 999 i putem e-mail adrese naled@naled-serbia.org, radnim danima od 9:00 do 17:00 časova.

Lokalne samouprave-kandidati prijavni formular i ostalu dokumentaciju mogu preuzeti sa sajta NALED-a:
Prijavni formular
Uputstva za kandidate