Krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Konkursi

Garancijski fond Vojvodine odobrava kredite za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Garancijski fond Vojvodine raspisao je konkurs za odobravanje dugoročnih kredita za nabavku poljoprivredne mehanizacije namenjen malim i srednjim preduzećima (MSP), preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama.

Direktorka Garancijskog fonda Teodora Vlahović rekla je na konferenciji za novinare da je za realizaciju konkursa predviđen garantni potencijal fonda u iznosu od 150 miliona dinara i kreditna linija Razvojne banke Vojvodine u iznosu od 100 miliona.

Do 30. novembra za te kredite mogu konkurisati registrovana poljoprivredna preduzeća iz Vojvodine koja se bave primarnom proizvodnjom više od dve godine, imaju završni račun veći od 10 miliona dinara, posluju sa dobitkom i nisu bila u blokadi duže od 15 dana.

Po ovom konkursu garancije se izdaju za kredite iz sredstava Razvojne banke Vojvodine, kao i krediti koji su sufinasirani u visini od 40% preko Ministarstva poljoprivrede.

Direktorka Direkcije za upravljanje poslovnim projektima Razvojne banke Jelena Cvjetan rekla je da je po prvom modelu minimalan iznos kredita milion, a maksimalan 15 miliona dinara.

Nominalna kamatna stopa iznosi 7,5% na godišnjem nivou, sa rokom otplate od sedam godina i grejs periodom do 15. juna 2011. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1% od iznosa odobrenog kredita.

Kredit uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede daje se sa rokom otplate od pet godina, a može minimalno iznositi 10.000 EUR, dok je maksimalan iznos 150.000 EUR.

Fiksna nominalna kamatna stopa je 7,5% na godišnjem nivou na 60% iznosa kredita koja se obračunava do isteka prve tri godine otplate. Poslednje dve godine otplate kredita su bez kamate i odnose se na 40% preostalog iznosa.

Period mirovanja otplate kredita je do 15. juna 2011. godine, a korisnici plaćaju i naknadu za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 1,8% od kredita odobrenog iz sredstava Razvojne banke.

Kako je danas najavljeno, aktuelna kreditna linija Razvojne banke Vojvodine i Garancijskog fonda namenjena individualnim proizvođačima za nabavku poljoprivredne mehanizacije biće otvorena do kraja septembra.

Od početka marta Razvojna banka odobrila je 48 takvih kredita i plasirala preko milion evra. Kupovani su uglavnom traktori, a svi korisnici opredelili su se za model kreditiranja uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede.

Link