Svilajnac postao nacionalni centar za organsku hranu u oblasti stočarstva

Vesti

Svilajnac je, odlukom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, postao nacionalni centar za organizaciju proizvodnje organske hrane u oblasti stočarstva, izjavio je zamenik predsednika opštine Predrag Milanović.

Centar će početi sa radom do nove godine. Centar se neće baviti proizvodnjom, već izradom projekata, organizacijom i edukacijom poljoprivrednika. Slične centre ima Valjevo i Pirot.

U Svilajncu će se raditi projekti za ovu vrstu proizvodnje i za nekoliko potcentara čije se otvaranje planira na teritoriji Srbije, kazao je Milanović.

Svilajnac, koji više od pola veka ima Poljoprivredno veterinarsku školu a od ove godine i Poljoprivredni fakultet biološki zdrave hrane, u ovoj oblasti proizvodnje ima međunarodni ugled i u članstvu je Evropskih udruženja uzgajivača stoke simentalske pasmine.

Milanović je podsetio da je Srbija donela Zakon o proizvodnji organske hrane, a Ministarstvo poljoprivrede dalo brojne subvencije.

e-kapija, 09.08.2010.