Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA
Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova u Republici Srbiji

Ministarstvo trgovine i usluga poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu svoje prijave na Konkurs za dodelu subvencija za podršku razvoju brendova u Republici Srbiji. Konkurs ima za cilj podsticanje primene brendinga i marketinga u poslovanju ekonomskih subjekata i razvoj proizvodnih i uslužnih brendova.

Konkurs se sprovodi u okviru programa Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije.

Strateško opredeljenje Ministarstva trgovine i usluga je da predmetnim subvencijama doprinese stvaranju povoljnog ambijenta za:

  • povećanje broja kvalitetnih i prepoznatljivih proizvodnih i uslužnih brendova iz Srbije;
  • unapređenje svesti o značaju nacionalnog brenda Srbije kao krovnog brenda;
  • povećanje obima poslovnih aktivnosti, proizvodnje i plasmana proizvoda i usluga;
  • brži ekonomski razvoj, povećanje obima i promenu strukture izvoza;
  • efektivnije pozicioniranje pojedinačnih brendova (proizvod, usluga, preduzeće) kao važnih elemenata identiteta nacionalnog brenda Srbije;
  • kao i unapređenje konkurentnosti preduzetnika i malih i srednjih preduzeća.

Komisija Ministarstva trgovine i usluga će, na osnovu utvrđenih kriterijuma, izabrati privredne subjekte koji će dobiti subvencije za podršku razvoju brendova.

Predmetnim subvencijama će se finansirati aktivnosti privrednih subjekata u domenu jačanja domaćih proizvodnih i uslužnih brendova radi unapređenja njihove pozicije na domaćem, regionalnom i globalnom tržištu i afirmacije

nacionalnog brenda Srbije.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu subvencija. U obrascu Prijave na Konkurs (videti: VI Obavezna sadržina prijave na konkurs, tačka 1.) je obavezno navesti za koje aktivnosti u1089 se traži subvencija.

Privredni subjekti se u prijavi opredeljuju za dve ili više ponuđenih aktivnosti:

1. unapređenje marketing i brending strategije postojećih ili novih proizvodnih i uslužnih brendova;

2. unapređenje dizajna proizvoda;

3. unapređenje internet, audio, video i štampanih komunikacija ekonomskih subjekata (odnosno prijavljenog brenda);

4. edukacija privrednih subjekata u oblasti marketinga (podrška sticanju novih znanja i primene modernih alata marketinga);

5. unapređenje organizacione strukture (sektora, odeljenja, organizacionih jedinica i sl.) za marketing ekonomskih subjekata.

Rok: 20.06.2010. godine

Link