Javni konkurs za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine

Konkursi

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za  sufinansiranje  projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije
(udruženja građana)

Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za sufinansiranje projekata edukativnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja građana).

Projekti treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine kroz:

  • izdavaštvo i promotivne aktivnosti,
  • održavanje ekoloških škola i kampova, seminara, skupova,
  • rešavanje konkretnog ekološkog problema organizovanjem akcija čišćenja prostora, ozelenjavanja itd.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 dinara.

Korisnici  sredstava

Korisnici sredstava su registrovana udruženja građana koja se u okviru aktivnosti definisanih u Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine. Jedna organizacija može konkurisati samo sa jednim projektom.

Rok: 21.06.2010. god.

Link