Odvodnjavanje, uređenje atarskih puteva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Odvodnjavanje, uređenje atarskih puteva

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara,

II Uređenje atarskih puteva u ukupnom iznosu od 120.000.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

I  Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju ili izgradnji otvorene kanalske mreže koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Fotokopija PIB obrazca;
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • Odluka saveta mesne zajednice o realizaciji p

  rojekta;

 • Tehnička dokumentacija (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama kanala koji se rade, predmer i predračun radova)
 • Rešenje o odobrenju za izgradnju (dostavlja se ukoliko se radi o izgradnji novog objekta).

II  Uređenje atarskih puteva

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju atarskih puteva.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs;
 • Fotokopija PIB obrazca;
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • Odluka saveta mesne zajednice o realizaciji projekta;
 • Tehnička dokumentacija (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama ili deonicama atarskih puteva koji se uređuju, predmer i predračun radova).

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 10.08.2009. godine.

zp8497586rq