Subvencije za nova radna mesta

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Subvencije za nova radna mesta

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta za 2009. godinu i opis programa i visina sredstava

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u jednokratnom iznosu odobrava se poslodavcima koji otvaraju do 50 novih radnih mesta radi zapošljavanja lica koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), odnosno viška zaposlenih u skladu sa Programom rešavanja viška zaposlenih.

Visina subvencije, koja se odobrava po licu, zavisi od razvijenosti opštine* u kojoj se lica zapošljavaju, i iznosi:

– 160.000,00 dinara u najnerazvijenijim opštinama,

– 130.000,00 dinara u

nerazvijenim opštinama,

– 80.000,00 dinara u ostalim opštinama.

PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma.

Prioritet u odobravanju ima poslodavac čije je sedište na teritoriji nerazvijene ili najnerazvijenije opštine, kao i poslodavac koji zapošljava lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica, i to:

– Lica sa invaliditetom;

– Romi;

– lica starija od 45 (žene), odnosno 50 godina (muškarci);

– dugoročno nezaposleni (na evidenciji Nacionalne službe duže od 12 meseci),

– izbegla i raseljena lica,

– lica u readmisiji i

– žene.

ROK: do kraja 2009. godine.

zp8497586rq