Konkurs za industrijske parkove

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje  projekata izgradnje saobraćajne signalizacije i infrastrukturnog opremanja industrijskih zona u lokalnim samoupavama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru ''Programa rasporeda i korišćenja sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu iz prihoda od privatizacije, za period januar-mart 2009. godine, namenjenih za razvoj saobraćajne i telekomunikacione infrastrukture i infrastrukturno opremanje industrijskih zona u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini'', dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 24.500.000,00 dinara sa PDV-om, obezbeđena Odlukom o privremenom finansiranju Autonomne Pokrajine Vojvodine za period januar – mart 2009. godine, za sufinansiranje projekata izgradnje saobraćajne signalizacije i infrastrukturnog opremanja industrijskih zona u lokalnim samoupavama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Sredstva su namenjena za izgradnju saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima i izgradnju infrastrukture u

industrijskim zonama.

Ciljevi sufinansiranja:

  • Smanjenje broja saobraćajnih nezgoda;
  • Povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju;
  • Povećanje atraktivnosti za investiranje u lokalnim zajednicama;
  • Povećanje proizvodnje;
  • Otvaranje novih radnih mesta.

Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izgradnju saobraćajne signalizacije i infrastrukturno opremanje industrijskih zona.

Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izgradnju saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima i infrastrukturno opremanje industrijskih zona u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, koje se odnosi na: servisne saobraćajnice, elektroinstalacije (trafo stanice, nisko-naponska mreža, javno osvetljenje), vodovodnu mrežu, kanalizacionu mrežu, protivpožarnu mrežu, telekomunikacionu infrastrukturu, vrelovod, gasne instalacije i sl.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ''Dnevnik''. (10. mart 2009. godine)

zp8497586rq