Subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD
Subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih

relationship advice

tpics/Samozaposljavanje11022009.pdf“ target=“_blank“>Ovde možete pogledati tekst konkursa sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za rad i zapošljavanje

zp8497586rq