ZAVOD ZA RAVONPRAVNOST POLOVA – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2024. godini 

ZAVOD ZA RAVONPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade Lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2024. godini  Rok: 16.04.2024. g. Detaljnije

Nastavi