Zapis sa oznakom ‘VIŠEGRAD FUND’

Visegrad Fund – Mali grantovi

visegradfund-small grantsVISEGRAD FUND

Mali grantovi

Projekti finansirani u okviru malih grantova treba da spadaju u jednu od sledeićh šest kategorija: sradnja u kulturi, naučna razmena i istraživanje, razmena mladih, obrazovanje, prekogranična saradnja i promocija turizma.

Godišnji rokovi za podnošenje predloga projekata: 1 mart , 1 jun , 1. septembar i 1. decembar tekuće godine.

Krug aplikanata: Nevladine organizacije, lokalne samouprave, škole i druge javne ustanove.

Iznos granta: Maksimalni budžet po projektu : 6,000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 1. decembar 2014.

Detaljnije

Visegrad Fund – Standardni grantovi

visegrad_fund_logo_definitionVISEGRAD FUND

Standardni grantovi

Projekti finansirani u okviru standardnih grantova treba da spadaju u jednu od sledećih šest kategorija:

  • sradnja u kulturi,
  • naučna razmena i istraživanje,
  • razmena mladih,
  • obrazovanje,
  • prekogranična saradnja i
  • promocija turizma.

Godišnji rok za podnošenje projkata: 15 mart i 15 septembar.

Krug aplikanata: Nevladine organizacije, lokalne samouprave, škole i druge javne ustanove.

Iznos granta: Minimalan budžet po projektu je od 6.001. (Prosečni budžet po projektu je od 15,000 evra.)

Rok za predaju dokumentacije: 15. septembar 2014.

Detaljnije

Mali grantovi

visegrad_fund_logo_definitionVIŠEGRAD FUND

Mali grantovi

Iznos granta: Maximum 6,000 evra.

Krug aplikanata: Nevladine i civilne organiacje, lokalne samouprave, skole druge javne inditucije.

Rezime: Bez prekonaičnih projekata entiteti od najmanje 3 zemalja (V4) (Česška, Slovačka, Mađarska, Poljska) moraju da budu uključeni kao oranizatori i najmanje 2 V4 partnera. Savetuje se da se uključe i partneri iz svih V4 zemalja. Bilo koja oranizacija ili fizičko lice u svetu koja ima Viseradska obeležja može da aplicira. (izuzev direktnih korisnika budžeta ovih pomenutih zemalja). Projekti koji su finansirani iz ovih malih grantova treba da pripadnu jedno od ovih šest kateorija: saradnja u kulturi, naučna razmena, obrazovanje, razmena mladih, prekoranična saradnja ili promocija turizma.

Godišnji rokovi: 1.mart, 1 jun, 1 septembar and 1 decembar.

Sve aplikacije moraju biti dostavljene on line do 12.00 (podne) na dat daum, a štampane verzije za pratećom dokumentacijom se mou lično predati do 16.30 isto dana ili postom poslati sa datumom koji je naveden.

Rok za predaju dokumentacije: 1. decembar 2013.

Link