Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2020. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2020. godini Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu sa Finansijskim planom za 2020. godinu izdvaja 34.914.000,00 dinara za programe i […]

Nastavi

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2020. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2020. godinu Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini Javni konkurs se raspisuje programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih […]

Nastavi