Sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE RASPISUJE Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2010. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“. RASPODELA SREDSTAVA Konkurs se […]

Nastavi

Konkurs crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih […]

Nastavi

Konkurs etničkim zajednicama u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Konkurs etničkim zajednicama u AP Vojvodini Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini. I. RASPODELA […]

Nastavi