Javni poziv za finansiranje stručne prakse u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni poziv za finansiranje stručne prakse u 2022. godini Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-dr.zakon i 49/21), Pokrajinskog akcionog plana zapošljavnja u AP Vojvodini za 2022. godinu („Službeni list APV“, […]

Nastavi

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl.list APV“, br: 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu („Sl.list APV“, br: 54/2021 i 7/2022- rebalans) i člana 6. Pravilnika o dodeli […]

Nastavi

Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 12. Međunarodnom sajmu vina-BEOWINE

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 12. Međunarodnom sajmu vina-BEOWINE Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, upućuje Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 12. Međunarodnom sajmu vina-BEOWINE, koji će se održati u periodu od 25. do 26.03.2022. godine u okviru 43. Međunarodnog sajma […]

Nastavi