Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ RASPISUJE Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u AP Vojvodini u 2015. godini 1. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini. Smatraće se da je poseban interes izražen u […]

Nastavi

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “Pravo na prvu šansu“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ RASPISUJE Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “Pravo na prvu šansu“ Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove: 1) da su državljani Republike Srbije, 2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, 3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem […]

Nastavi