Konkurs sufinansiranja programa sa ciljem afirmacije ženskog sporta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT Z ASPORT I OMLADINU Konkurs sufinansiranja programa sa ciljem afirmacije ženskog sporta I.             PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU 1.    SPORTSKE ORGANIZACIJE sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za kandidatkinje angažovane u sportskoj organizaciji koje konkurišu za sredstva za stručno osposobljavanje /usavršavanje žena trenera/sudija u sportu i 2.    USTANOVE I INSTITUCIJE U OBLASTI SPORTA […]

Nastavi