Zapis sa oznakom ‘OPŠTINA KANJIŽA I NSZ’

Javni poziv za realizaciju programa” Stručna praksa” u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita

strucna praksaOPŠTINA KANJIŽA I NSZ

Javni poziv za realizaciju programa” Stručna praksa” u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2015. godini

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2015. godine.

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa “Stručna praksa”

prakticno znanjeOPŠTINA KANJIŽA I NSZ

Javni poziv za realizaciju programa “Stručna praksa” u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština u 2015. godini

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2015. godine.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

selfemployment1OPŠTINA KANJIŽA I NSZ

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2015. godini

Javni poziv je otvoren do utroška rasppoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najksanije do 15.11.2015. godine.

Detaljnije