Konkurs za projekte udruženja za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Konkurs za projekte udruženja za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma Iznos granta: 1.700.000,00 dinara. Krug aplikanata: Udruženja, fondacije i zadužbine (u daljem tekstu udruženja), registovana kod Agencije za privredne registre. KONKURS Za prijavu predloga projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje […]

Nastavi

Konkurs u okviru druge faze programa „Kalendar ljudskih prava 2012”

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU Konkurs u okviru druge faze programa „Kalendar ljudskih prava 2012” Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, raspisuju Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji za drugu fazu […]

Nastavi

Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva: 1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela […]

Nastavi