MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu I. PREDMET PROGRAMA Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su cilj Programa, podnosilac prijave […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu I. PREDMET PROGRAMA Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su cilj Programa, subjekti koji mogu […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2024. godinu

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2024. godinu I. PREDMET PROGRAMA Programom dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2024. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđuje se cilj, podnosilac prijave, finansijski okvir, namena sredstava, način objavljivanja […]

Nastavi