Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2022. godinu

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2022. godinu I. PREDMET PROGRAMA Program dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su cilj Programa, podnosilac prijave na javni konkurs, namena sredstava, […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom   I. PREDMET PROGRAMA Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su ciljevi Programa, subjekti koji mogu da konkurišu, namena sredstava, uslovi za […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ I. PREDMET PROGRAMA Programom dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su cilj Programa, podnosioci prijave na javni konkurs, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za konkurisanje, način […]

Nastavi