MINISTARSTVO SPORTA – Javni poziv za prijavu predloga programa, odnosno projekata: izgradnja sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO SPORTA Javni poziv za prijavu predloga programa, odnosno projekata: izgradnja sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osoba sa invaliditetom Ministarstvo sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje poziv za podnošenje predloga programa, odnosno projekata koji se odnose na izgradnju sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje […]

Nastavi

MINISTARSTVO SPORTA – Javni poziv za prijavu predloga programa, odnosno projekata: izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

MINISTARSTVO SPORTA Javni poziv za prijavu predloga programa, odnosno projekata: izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije Ministarstvo sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje poziv za podnošenje predloga programa, odnosno projekata u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od značaja za razvoj sporta na celom području Republike […]

Nastavi

MINISTARSTVO SPORTA – Javni poziv za prijavu predloga programa, odnosno projekata: godišnji programi, odnosno projekti u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

MINISTARSTVO SPORTA Javni poziv za prijavu predloga programa, odnosno projekata: godišnji programi, odnosno projekti u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije Predlozi godišnjih programa, odnosno projekata koji se podnose moraju biti u skladu sa opštim interesom u oblasti sporta, utvrđenim članom 112. stav 1. tač. 3) Zakona: izgradnja, […]

Nastavi