MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA – Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u 2024. godini

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u 2024. godini Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2024. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti: 1. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa […]

Nastavi

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA – Javni poziv za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2024. godini

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA Javni poziv za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2024. godini I Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija objavljuje Javni poziv zainteresovanim institucijama da se prijave samostalno ili kao konzorcijum od dve ili više institucija za sprovođenje i organizaciju Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2024. […]

Nastavi

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA – Javni poziv za ostvarivanje programa sufinansiranja programskih aktivnosti naučno-obrazovnih centara, specijalizovanih organizacija i udruženja, koja se bave dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom u 2024. godini

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA Javni poziv za ostvarivanje programa sufinansiranja programskih aktivnosti naučno-obrazovnih centara, specijalizovanih organizacija i udruženja, koja se bave dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom u 2024. godini Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2024. godini […]

Nastavi