Konkurs za realizaciju mere stručne prakse

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Konkurs za realizaciju  mere stručne prakse OPIS MERE I VISINA SREDSTAVA Mera stručna praksa podrazumeva osposobljavanje lica za samostalan rad u struci,  bez zasnivanja radnog odnosa. Mera traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci. Tokom trajanja stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje: 1.   […]

Nastavi

Konkurs za realizaciju programa „prva šansa 2011”

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA i NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE Konkurs za realizaciju  programa „prva šansa 2011” Ovaj Konkurs predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći i podrazumeva: stručnu praksu u trajanju od tri meseca i zasnivanje radnog odnosa u svojstvu pripravnika u trajanju od narednih 12 meseci. Tokom trajanja stručne prakse Nacionalna služba […]

Nastavi

Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) utvrđen je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 55/10). Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike […]

Nastavi