Prijava za MladGrad

KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH SRBIJE Prijava za MladGrad MLADGRAD predstavlja nagradu za Nacionalnu prestonicu mladih Srbije 2018. Nagradu dodeljuje Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Građanskih inicijativa. Kandidaturu odnosno nominaciju za MladGrad – Nacionalnu omladinsku prestonicu Srbije podnosi udruženje mladih i/ili za mlade, samostalno ili u partnerstvu sa drugim udruženjem mladih/za […]

Nastavi