Zapis sa oznakom ‘ICR’

ICR traži saradnike

Zahvaljujući marljivosti, aktivnosti i kreativnosti naših saradnika, Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona – ICR – uspešno izvršava radne obaveze i ostvaruje predviđene ciljeve!

Pošto je radnih zadataka sve više, konkurs za prijem spoljnih saradnika spremnih na poslovne izazove je stalno otvoren!

Ako biste voleli:
– da radite samostalno, ali i u timu,
– da razvijate svoje sposobnosti,
– da imate dinamičan posao,
– da gradite svoju karijeru,

Postanite deo našeg uspešnog tima!

Uslovi:
– fakultetska diploma
– visok stepen poznavanja mađarskog, srpskog i engleskog jezika
– prednost: iskustvo u rukovođenju projektima

Uz prijavu, dostavite sledeća dokumenta:
– kratku biografiju (CV) sa fotografijom
– motivaciono pismo

Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja ili su Vam potrebne detaljnije informacije.
Telefon: +381 24 873 151
E-mail: info@icr.rs

Rok za prijavu: do 09.02.2018. godine do 12.00 časova.

Instruktivna obuka za samozapošljavanje

ICR
Instruktivna obuka za samozapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Subvencija se dodeljuje nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000 hiljada dinara, u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.

I ove godine uslovi su dosta jednostavni:

  • lice mora da bude prijavljeno na evidenciji nezaposlenih,
  • završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje.

ICR želi da pomogne onima koji nameravaju iskoristiti ovu subvenciju. Zato organizujemo obuku koja će biti prihvaćena od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

Cilj obuke će biti podizanje nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Obuka je besplatna.

Mesto predavanja je ICR-ova zgrada u Kanjiži u ul. Doža Đerđa br. 4., a datum je 8. mart, ponedeljak od 9.00 časova.

Pošto broj polaznika je ograničen, molim da Vaše prisustvo najavite na telefon 873 151 ili na kristina@icr.rs mejl adresu.

Održana Prva konferencija povodom projekta revitalizacije pograničnih mrtvaja reke Tisa u Kanjiži

OPŠTINA KANJIŽA, ICR
SUSEDSKI PROGRAM: Revitalizacija mrtvaja reke Tisa, Konferencija I

Održana Prva konferencija povodom projekta revitalizacije pograničnih mrtvaja reke Tisa u Kanjiži

U okviru projekta “Povećanje ekološkog potencijala pograničnih mrtvaja reke Tise“,Broj ugovora: 06SER02/02/007 finansiranog od strane Evropske agencije za rekonstrukciju u okviru SUSEDSKOG PROGRAMA, održavana je prva konferencija o toku projekta i važnosti revitalizacije mrtvaja.

Konferencija se održala u petak, 23.novembra 2007.godine u Svečanoj sali zgrade opštine Kanjiža – Galvni trg 1 sa početkom u 10 časova. Broj prisutnih je bio vrlo zadovoljavajući, postalo je evidentno da je kanjiška javnost shvatila važnost revitalizacije mrtvaja. U isto vreme, veliki odziv i zainteresovanost prisutnih obavezuje nas da, sa još većim žarom, nastavimo rad na ovom važnom projektu.

Program konferencije bio je:

– Otvaranje skupa i uvodne reči:

Karolj Kermeci, predsednik opštine Kanjiža
Peter Rac, Opština Segedin, R. Mađarska (predstavljanje dosadašnjeg toka projekta)
Robert Fejstamer, Kanjiža (ICR)

– Film “Mrtva Tisa želi da živi”

– “Značaj vlažnih staništa Potisja”

Klara Sabadoš, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Novi Sad

– „Tiski cvet – ugroženost i zaštita”

Tamara Jurca, Akademsko društvo za zaštitu i proučavanje prirode, Novi Sad

– Umetnički film “Lepa Tisa i ostale stvari”

– Plan rehabilitacije Mrtvaja reke Tise

Dr Endre Fekete, Uprava za zaštitu životne sredine, Segedin, R. Mađarska

– Mogućnosti prekogranične saradnje IPA 2007-2013.

Judit Schrick, NFÜ, Budimpešta, R. Mađarska

– Primer dobre prekogranične saradnje,

Projekat „Panonske staze mira“ – ujedinjavanje lepota Ludoškog jezera i doline reke Tise, Zavoda za urbanizam Subotice

– Otvaranje izložbe fotografija u foajeu Gradske kuće