Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi!

EVROPSKA ASOCIJACIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU – ALDA Izuzetna prilika za sve naše članove i partnere u izgradnji aktivnog građanstva u Evropi! Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA, kontinuirano podržava aktivnosti u oblasti aktivnog evropskog građanstva. U tom smislu, odlučili smo da otvorimo poziv za podnošenje predloga u toj oblasti za aktivnosti i događaje koji […]

Nastavi