Zapis sa oznakom ‘ENECA NIŠ’

Pokreni se za posao

eneca nisENECA NIŠ

Pokreni se za posao

•    Bespovratne donacije u opremi
•    Obezbeđivanje stručnih i poslovnih obuka
•    Poslovno savetovanje

Učini nešto za sebe, prijavi se!

Konkurs traje do 29.02.2016. godine

Detaljnije

Pokreni se za posao

pokreni se za posaoENECA NIŠ

Pokreni se za posao

Program „Pokreni se za posao“ pomaže ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis, a svi građani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa.

Nakon 278 malih porodičnih preduzeća, pokrenutih ili osnivanih u okviru Programa „Pokreni se za posao“ na teritorije cele Srbije i oko 1.000 ljudi kojima je omogućeno da se zaposle, kompanija Filip Moris i nastavlja da pomaže mladim preduzetnicima.

Program sprovodi udruženje građana ENEKA (www.eneca.org.rs) iz Niša, a zahvaljujući finansijskoj podršci kompanije Filip Moris biće dodeljena bespovratna sredstva u iznosu do 200.000 dinara za kupovinu neophodne opreme za pokretanje malih i porodičnih preduzeća. Osim toga, budućim preduzetnicima, obezbeđene su poslovne i stručne obuke, kao i stalna savetodavna pomoć.

O tome koliko je preduzetnički duh prisutan u Srbiji govori i podatak da se na prošlogodišnjem konkursu za 110 grantova prijavilo čak 3.300 potencijalnih korisnika.

Ukoliko imaš preduzetnički duh i dobru poslovnu ideju koju želiš da ostvariš, prijavi se za program „Pokreni se za posao!“. Možda baš ti postaneš jedan od 100 preduzetnika širom Srbije koji će ove godine osnovati ili unaprediti sopstveni posao.

Uradi nešto za sebe! Pokreni se za posao!

Ovogodišnji konkurs traje od 17. oktobra 2014. do 31. januara 2015. godine. Sve o detaljima konkursa možete pogledati na sajtu www.pokrenisezaposao.rs

Detalji

Pokreni se za posao

pokreni se za posaoENECA NIŠ

Pokreni se za posao       

Prоgrаm „Pоkrеni sе zа pоsао!“ оbеzbеđuје:

  • bespovratna sredstva u iznosu do 200.000 dinara u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti
  • poslovne i stručne obuke
  • stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka

Kоmе је prоgrаm nаmеnjеn?

„Pоkrеni sе zа pоsао!“ je program namenjen osobama sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije. Namenjen je osobama kоје krаsi prеduzеtnički duh, аli im zbоg sоciјаlnоg stаtusа nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаkа.

Uslovi konkursa:

  • Prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije
  • Dobra i održiva poslovna ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa
  • Popunjen prijavni obrazac

Rok za prijavu : 31. decembar 2013.

Odabir kandidata

Kandidati koji zadovolje socijalne i ekonomske kriterijume biće kontaktirani nakon prvog kruga konkursa u cilju odabira finalnih korisnika sredstava.

Možete nas kontaktirati telefonom na 018/240-306 i 018/528-228 od ponedeljka do petka od 08 do 16 časova ili mejlom na pokrenisezaposao@eneca.org.rs

Detaljnije o konkursu

zp8497586rq