Zapis sa oznakom ‘Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji’

Exchange 3 – Podrška opštinama

EXCHANGE 3

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata za pakete podrške opstinama

Budžetska linija: 07SER01/02/51

Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa Exchange 3, koji je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju Paketa podrške opštinama (MSP).

Paketi podrške opštinama ne predstavljaju finansijsku podršku, već predstavljaju direktnu tehničku podršku odabranim gradovima/opštinama u Ključnim prioritetnim oblastima (KPA). Paketi podrške su prilagođeni i usmereni na aktuelne prioritete i konkretne potrebe jedinica lokalne samouprave.

Sektori/teme realizacije paketa podrške opštinama uključuju sledeće Ključne prioritetne oblasti:
•    Urbanističko planiranje i upravljanje
•    Održivi lokalno ekonomski razvoj
•    Razvoj i upravljanje ljudskim resursima
•    Upravljanje opštinskim budžetom
•    Upravljanje imovinom
•    Opštinske usluge prema građanima

KO MOŽE DA KONKURIŠE?

Podnosioci projekta mogu biti samo lokalne vlasti – opština, grad ili gradska opština Republike Srbije.

Podnosioci projekta mogu nastupati samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama.

Sledeće organizacije mogu biti partneri:

  • Drugi grad, opština, ili gradska opština sa teritorije Republike Srbije
  • Institucije i organizacije koje su potpuno/delimično finansirane iz budžeta Republike Srbije/budžeta lokalne samouprave i rade na teritoriji grada/opštine podnosioca predloga projekta
  • Neprofitne organizacije registrovane u Republici Srbiji

KAKO KONKURISATI?
Preuzmite paket za podnošenje projekata

Dodatne informacije

Aplikacije se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti na adresu:
Stalna konferencija gradova i opština – EXCHANGE 3
Makedonska 22, VIII sprat
11000 Beograd, Srbija

Krajnji rok za prijem predloga projakata je 31.mart 2011. godine u 17h.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ivanu Milivojeviću, koordinatoru komponente 3 EXCHANGE 3 programa putem telefona 011/3223446 ili putem elektronske pošte ivan.milivojevic@skgo.org .

Link

EXCHANGE 3 – otovoren konkrus

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
EXCHANGE 3 – otovoren konkrus

POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKATA 1
Budžetska linija: 07SER01/02/31

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji raspisuje poziv za podnošenje projekata koji imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za unapređenje pružanja usluga i stimulisanje lokalnog razvoja u skladu sa sopstvenim razvojnim prioritetima. Projekti će biti finansirani u okviruprograma EXCHANGE 3, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.
Posebni ciljevi ovog poziva za podnošenje predloga projekata su:

  • Unapređenje kapaciteta lokalnih vlasti za dobro upravljanje, menadžment i pružanje usluga
  • Poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou
  • Zaštita životne sredine kroz održivo korišćenje resursa

KO MOŽE DA KONKURIŠE?
Nosioci projekta mogu biti samo lokalne vlasti – opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije.

Kandidati moraju da konkurišu sa najmanje jednom partnerskom organizacijom:
(1) Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije, i/ili
(2) Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština (okrug) iz države članice EU .

Pored navedenih obaveznih partnera, sledeće organizacije takođe mogu učestvovati kao partneri:
(a) Nevladine organizacije registrovane u Republici Srbiji,
(b) Organizacije i institucije koje su potpuno/delimično finansirane iz republičkog ili gradskog/opštinskog budžeta,
(c) Regionalne/okružne razvojne agencije registrovane u Republici Srbiji,
(d) Regionalne vlasti iz zemalja članica EU.

VELIČINA DONACIJA
Donacije za odobrene projekte iznosiće između €100,000 i €300,000 za period realizacije od minimum 12 do maksimum 15 meseci.