Poziv za predloge istraživanja OCD – Angažovanje privatnog sektora za promociju građanskog prostora

Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) Poziv za predloge istraživanja OCD – Angažovanje privatnog sektora za promociju građanskog prostora Cilj poziva Ovim pozivom želimo da podržimo aktere civilnog društva na Balkanu da istraže potencijal privatnog sektora u igranju veće uloge u jačanju i promovisanju građanskog prostora, istraže u kojoj meri su akteri iz privatnog sektora […]

Nastavi