Szolgáltatások

safin og mesta

AZ ÜGYVITELI INKUBÁTOR RÖVID BEMUTATÁSA

 

Fejlett országok tapasztalatai igazolják, hogy az ügyviteli inkubátorok nagy gazdasági jelentőségű eszközei a vállalkozásfejlesztésnek és vele a gazdaság erősítésének.

Az ügyviteli inkubátorok már hazánkban is egyre nagyobb szerepet kapnak az induló kisvállalkozások kezdeti támogatásában. Lényege, hogy infrastruktúrát, helyet, ügyviteli és szakmai tartalmú szolgáltatásokat biztosítson kedvezményes díjazások mellett. Célja elsősorban a helyi gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés ösztönzése.

Magyarkanizsa község 2006-2010. időszakra szóló Stratégiai Fejlesztési Terve a fejlődés és versenyképesség ösztönzése érdekében kiemelt feladatként kezeli a kis- és középvállalatok, valamint a vállalkozások fejlesztését. Ezért Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete 2005-ben szolgáltató jellegű inkubátorház kialakításáról döntött.

A tevékenységhez az objektumot az önkormányzat biztosította. Önkormányzati és pályázati pénzforrásokból történt meg 2006. folyamán az épület teljes felújítása és belső infrastruktúrájának kialakítása (Szülőföld Alap Regionális, Területfejlesztési és Önkormányzati Együttműködési Kollégiuma – Budapest; Exchange program – az Európai Unió pénzelésével, az Európai Újjáépítési Ügynökség megvalósításával és a Városok és községek állandó értekezlete végrehajtásával).

Az Ügyviteli Inkubátor épületébe 4 vállalkozás költözött be. A beköltözésre a jogot pályáztatás útján szerezték meg a jelentkezők. A házon belül kapott helyet a Községfejlesztési Információs Központ (ICR), amelynek feladata a ház működésének koordinálása és a vállalkozók munkájának segítése. A vállalkozók szakmai tartalmú szolgáltatásokban részesülnek szaktanácsadók bevonásával és segítségével. A tanácsadók a következő szakmai területeket fedik le:

– gazdasági jog – Pakai Major Mária
– marketing – Holló Borbála
– pénzügy – Kaszás Judit
Az objektumban található vállalkozások mellett az ügyviteli inkubátorház a községben működő termelő, szolgáltató és kereskedelmi vállalkozások fejlődési esélyeinek javításában is jelentős szerepet kíván betölteni.

Elérhetőségek:

Üzleti Inkubátorház Magyarkanizsa
Dózsa György 4., 24420 Magyarkanizsa
(a Köztársasági Egészségügyi Biztosító Intézet mellett)
Tel/fax: 024/873 151
e-mail: kristina@icr.rs

INKUBÁTORHÁZ RÉGI ÉS MOSTANI LAKÓI

A Vállalkozói Inkubátor programjának felhasználói a következő vállalatok és szervezetek:

SZAKMUNKATÁRSAK

A Ügyviteli Inkubátor szaktanácsadói témakörönként:

Közgazdász, Adószaktanácsadó
Kaszás Judit

Jogi szaktanácsadó
Pakai Major Mária

Marketing és design szaktanácsadó
Holló Borbála

BANK- INFO

Kommerciális Bank

Banca Intesa

Vajdasági Bank

RBV Bank

AIK Bank

Alpha Bank

KÉPZÉSEK

Az Ügyviteli Inkubátor helyszínéül szolgált és szolgál számos képzésnek és konzultációnak a vállalkozók és mezőgazdasági termelők számára.