RO-SRB IPA

 

TRAININGLAB

5 logos hun A projekt címe angol nyelven: Training to the Romanian-Serbian cross-border labour market A projekt címe magyar nyelven: Tréning a román-szerb határokat átívelő munkaerő piacra való felkészítésre A projekt címe szerb nyelven: Obuka na rumunsko-srpskog prekograničnog tržišta rada Projekt száma: 1036/09.01.2014. Akronim: TRAININGLAB Projekt kezdete: 2014.01.22. Projekt időtartama: 12 hónap Projekt zárása: 2015. január 21. Fő partner: Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ, Magyarkanizsa Partner: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis – Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture – Komora za trgovinu, industriju i poljoprivredu, Temišvar – Temes Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara A projektum rövid leírása A projektum helyszíne: Szerbiában Észak-Bánát, Romániában Temes megye. A probléma Mindkét országban az ezeken a területeken elhelyezkedő kisvállalkozások periférikus helyzetük miatt nehéz helyzetben vannak. Ezek a KKV-k sok esetben, forráshiányban szenvednek, nehezen tudnak kutatás és fejlesztésre vagy munkaerő tovább- és átképzésre eszközöket kiválasztani. Mindkét országra jellemző, hogy az oktatási, kutatás és fejlesztési szektor kapcsolata a magánszektorral és a munkaerőpiaccal nem túl szoros. Sok ember részt vesz különféle továbbképzési programokon, de a képzések befejeztével nem tudnak elhelyezkedni, mert a megszerzett tudás nincs összhangban a munkaerőpiac követelményeivel. Hiányoznak azok a helyi és regionális műhelymunkák, ahol a KKV-k és a kiképzett emberek találkozhatnának. A projekt  célja, hogy naprakész megoldásokat nyújtson a KKV-k, alkalmazottak és munkát keresők részére. Támogatja őket, hogy megtalálják a megfelelő képzési tanmenetet, lehetőséget biztosít a tanulásra, módot ad  a kereslet-kínálat oldalak egymáshoz való közelítésére, és munkaerőt is tud majd biztosítani a későbbiekben a határon átívelő együttműködésekhez. A jelenlegi projektum hozzáadott értéke és innovatív jellege a folyamatos együttműködésben nyilvánul meg, mely az előző pályázati kiírás alkalmával kezdődött a két ország szakmai testületei, helyi önkormányzatai között. Ezen felül a KKV-k fejlesztése érdekében és a gyakorlati lehetőségek javítása érdekében, hozzárendelésre kerülnek még további korszerű eszközök és informatikai alkalmazások is. Jól működő képzési programok léteznek Szerbia és Románia területén, de a jelen program innovatív jellegénél fogva arra hivatott, hogy a képzési rendszert új szintre emelje. Elsősorban a tanterv az előző program értékelési folyamatára alapozódik, és láthatóvá válnak majd a tényleges igények, vagyis könnyen össze lehet majd kapcsolni a témákat a KKV-k, alkalmazottak és munkakeresők hiányosságaival. A képzési program lehetővé teszi, hogy ne csak jól felszerelt tantermekben sajátítsák el a tudást, hanem e-Tanulás útján is, ami a sérült embereknek és a kisgyermekes anyukáknak is elérhető. A legfontosabb tény, – ami a többi képzéshez viszonyítva fejlesztésnek számít – hogy a kiképzett emberek a képzést követően nem maradnak magukra, hanem a különféle műhelymunkák, és állásbörzék megszervezése alkalmával a munkavállalóknak lehetőségük nyílik találkozni a KKV-kel, és egyeztetni a szükségleteket a képzett munkaerővel. A projektum teljes költségvetése: 295.850 euró. ICR költségvetése: 154.000 euró. Temes Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara költségvetése: 141.850 euró.

Save