Válassz magadnak sportot!

A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ (ICR) a hordozója a “Válassz magadnak sportot!” elnevezésű projektumnak, amely a tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság támogatásával valósult meg. a projektum részeként egy testnevelő tanárokból, pszichológusból és gyermekorvosokból álló szakmai csoport kérdőívet dolgozott ki, amely az általános iskolások sportolási szokásaira irányult. A kérdőíveket júniusban töltötték ki minden általános iskolában, majd nyáron egy egyetemistákból álló csoport segítségével a szakmai csapat elemezte és kiértékelte az eredményeket. Továbbá, a projektum keretein belül, a községben működő sportegyesületek, a feltételekre és a sport infrastruktúrára irányuló kérdőíves kutatásban vettek részt. A projektum végső célja egy akcióterv kidolgozása volt, amely a sport fejlesztését hivatott szolgálni a község területén.

A 730 iskolást felölelő kutatás folyamán kiderült, hogy a gyerekek 40,5 százaléka egyáltalán nem sportol. A magyarkanizsai Egészségház 2012-ben összegyűjtött adatai szerint a gyerekek 20 százaléka szenved valamiféle deformitásban.

A felmérés részletes eredményeit, a már hagyományosnak mondható Sportválasztó nap, amely 2013-ban e projektum keretein belül került megszervezésre és a Sport piac elnevezést kapta, mutatták be a szakmai csoport tagjai. a rendezvényre 2013. október 11-én került sor a magyarkanizsai MMIK Beszédes József középiskola tornatermében. Ez a rendezvény a Községi sportszövetség és tagjai, az Ifjúsági Iroda és a magyarkanizsai önkormányzat együttműködéseként jött létre, és az ICR nyertes pályázatának köszönhetően kibővült egy több részből álló kutató munkával.

A Sport piac keretein belül a sport klubok bemutatták a saját tevékenységeiket, sportágaikat, az ide látogató gyerekek pedig mindezt kipróbálhatták.

A szülők részvétele is nagyon fontos volt, hiszen a rendezvény kiváló lehetőséget adott arra, hogy elbeszélgessenek a sportmunkásokkal, edzőkkel és szakemberekkel, és ily módon tudomást szerezhettek a sportolási lehetőségekről, tanácsot kérhettek a szakemberektől azzal kapcsolatban, hogy gyermeküknek melyik mozgásforma felel meg leginkább.

valassz magadnak sportot