Referenciák

PAKAI MAJOR MÁRIA – JOGI SZAKTANÁCSADÓ

A Magyarkanizsai ügyviteli Inkubátor lakóinak jogi tanácsadását látom el. Ez az aktivitás magába foglalja az alapítóokmányok szükségszerű kiegészítését, de főként a belső szabályzatok átvilágítását, hogy mindezek az elengedhetetlen ügyiratok összhangban legyenek a vállalkozók valódi igényeivel, valamint a törvényes követelményekkel.

Fontos szerep jutott a konkrét üzleti szerződések megkötésének, ami jogi biztonságot nyújt a vállalkozóknak és szembesülnek azzal a valós ténnyel, hogy ilyen módon védeni tudják saját üzleti érdekeiket.

Az üzlettársakkal konkrét szerződéseket kötöttünk, ugyanakkor előkészítettünk fontos szerződéseket bizonyos szolgáltatások sikeres lebonyolításához.

Szertetném kiemelni, hogy ebbe az aktivitásba bevontuk Dukai Károlyt, egy olyan fiatal jogászt, aki érdeklődést mutatott az együttműködésre, bekapcsolódott a munkába, és meggyőződésem hogy a jövőben sikeresen tudja továbbvinni a tanácsadás jogi oldalát.