BETHLEN GÁBOR ALAP

ECDL – képzés

A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2010-ben sikeresen pályázott a korábbi magyarországi Szülőföld Alapnál, mostani nevén a Bethlen Gábor Alapnál és nyert támogatást az „ECDL oktatás önkormányzati intézmények dolgozói részére” című projektumának megvalósításához.

A folyamatosan fejlődő technika arra késztet mindenkit, hogy tudását karban tartsa és tovább fejlessze. Az ECDL vizsga jelentősége a közigazgatásban ma már közismert.

Az ECDL célja, hogy emelje az általános számítástechnikai tudásszintet az ügyviteli munkában, fokozza a számítógéppel dolgozók munkájának hatékonyságát és megismertesse a felhasználókat a legjobb és a legmagasabb színvonalú módszerekkel.

Magyarkanizsa község önkormányzata és intézményei dolgozóinak részére (15 fő) az 5 hónapos, 96 órás ECDL felzárkóztató informatikai képzés a következő modulokat öleli fel:
– Operációs rendszerek
– Szövegszerkesztés
– Táblázatkezelés
– Információ és kommunikáció

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a személyi számítógép és operációs rendszerek használatával kapcsolatos alapvető ismereteket, képesek legyenek a mindennapi irodai/ügyintézői feladatokhoz kapcsolódó szövegszerkesztési és táblázatkezelési feladatok megoldására.

Egy-egy modul végén a hallgatók számot adnak a képzés során elsajátított tudásukról, míg a képzés végeztével mind a négy tananyagból záróvizsgát tesznek. A záróvizsgát sikeresen teljesítők tanúsítványt kapnak. A nemzetközi ECDL irányelveknek és követelményeknek megfelelően mind a képzést, mind pedig a vizsgatesztek javítását ECDL akkreditációval rendelkező előadó és vizsgáztató végzi.

A képzés koordinátora és lebonyolítója a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ.

A célok megvalósításával emelkedik az önkormányzat és az önkormányzati intézmények dolgozóinak informatikai tudása, növekedik a sikeres ECDL vizsgát tett köztisztviselők száma, emelkedik az általános számítástechnikai tudásszint az ügyviteli munkában és optimalizálódik a humánerőforrás felhasználása a helyi közigazgatásban.

– Az ECDL- képzés március 07-én kezdődött és június 13..ig tart.
– Képzés: heti 1 alkalom x 4 óra
– A képzésen a következő intézmények dolgozói vesznek részt:
– Községi Közigazgatási Hivatal
– Diszpécser Kft.
– Helyi Közösség Kispiac
– Helyi Közösség Tóthfalu
– Községi Tanács
– Községi Képviselő-testület
– OMI Cnesa
– Info-Kanjiza
– Szociális Védelmi Szolgáltató Központ